Comité van aanbeveling

>Comité van aanbeveling
Comité van aanbeveling2020-05-10T20:47:32+00:00

“Soms kan het leven (even) moeilijk zijn voor iemand, dan lukt het niet altijd om voor je zelf op te komen.
Ik kan me voorstellen dat een mentor naast je ondersteunend kan zijn.”

Dhr. Mark Blaauw, Herstelcoach-Ervaringsdeskundige Radix | Bureau Herstel | Mondriaan

“Een groeiend aantal mensen verkeert in een kwetsbare positie. Ze hebben moeite om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Helaas kan een groot deel van deze groep niet terugvallen op familie of vrienden. Gelukkig voorziet Stichting Mentorschap Limburg met vrijwillige mentoren in deze behoefte.” 

Mevr. Maria van der Hoeven, Voormalig minister van OCW en EZ

“Voor cliënten van Radar is mentorschap zeer waardevol. De samenleving is ingewikkeld en veeleisend, zeker als je, door je kwetsbaarheid, ook nog eens extra uitgedaagd wordt. Fantastisch als je dan bijgestaan wordt door een maatje, een mentor, iemand die er voor je is en die je kan helpen om situaties te begrijpen zodat je beslissingen kunt nemen die er toe doen. Mentorschap Limburg ondersteunt en zorgt dat deze mentoren goed geëquipeerd zijn en kunnen terugvallen op een stevig en professioneel vangnet. Mentorschap Limburg draagt hierdoor bij aan kwaliteit van leven.”

Mevr. Monique Heffels, bestuurder RADAR

“Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De touwtjes in handen houden, zelf bepalen wat er gebeurt, zelf de regie over je leven houden. Er kunnen echter situaties ontstaan dat dat niet meer lukt. Bij hersenletsel bijvoorbeeld of dementie. Als er geen partner of familie (meer) is om te helpen, dan wordt het moeilijk. Een mentor van de Stichting Mentorschap Limburg biedt dan uitkomst.”

Dhr. Hans Hollanders, directeur KBO Limburg

“Mentorschap Limburg is belangrijk omdat het inwoners die mentorschap nodig hebben kan verbinden met inwoners die voor anderen het verschil willen maken.”

Dhr. Hans Peter Jung HAP Afferden, Huisarts/Innovator Huisartsenzorg

“Het leven is extra leuk en spannend als je iets voor een ander kunt betekenen.”

Prof. Dr. Jos M.G.A. Schols Professor of Old Age Medicine

“De missie van MEE is Meedoen mogelijk maken. Een missie die ik van harte onderschrijf. Ik zie en merk dat we onze samenleving steeds ingewikkelder maken. Voor veel mensen met een beperking is dat heel lastig. Er moeten veel beslissingen genomen worden over uiteenlopende zaken. En niet iedereen kan dat helemaal zelf. Cliëntondersteuners kunnen iemand ondersteunen om zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Maar soms is dat niet genoeg. Dan is het heel fijn dat er een mentor beschikbaar is die kan helpen bij het nemen van belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over een medische behandeling of begeleiding.”

Irene Thuis, directeur – bestuurder MEE Zuid Limburg

Mevr. Beppie Kraft, Artiest/Zangeres

Dhr. Léon Frissen, voormalig commissaris van de Koningin

Dhr. Paul Schefman – bestuurder LEVANTO