>Convenant KBO Limburg en Mentorschap Limburg
Convenant KBO Limburg en Mentorschap Limburg2018-12-11T11:38:20+00:00

Roermond, 10 december 2018
P E R S B E R I C H T

Convenant KBO Limburg en Mentorschap Limburg
Senioren voor senioren: samen op zoek naar mentoren

Op maandag 10 december hebben KBO Limburg en Stichting Mentorschap Limburg (SML) officieel het startsein gegeven voor hun gezamenlijke project ‘Senioren voor senioren: samen op zoek naar mentoren’. KBO-voorzitter Marcel Ballas en SML voorzitter Arthur Jansen ondertekenden daartoe een convenant. Dat gebeurde op het gouvernement in het bijzijn van gedeputeerde Maatschappelijke Organisaties Ger Koopmans. Voor de provincie is het mentorschap een belangrijk onderwerp in het kader van de zelfredzaamheid. Ook de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zoals KBO en SML wordt door de provincie gestimuleerd.

De vraag naar mentoren neemt toe en SML wil graag een ieder die een mentor nodig heeft bedienen. KBO Limburg wil met name de jonge senior aan zich binden. Deze groep is in voor vrijwilligerswerk, en dan bij voorkeur met echt inhoudelijke taken. Het mentorschap is daar een heel goed voorbeeld van. Voor de oudere senior is het interessant om te weten wat een mentor kan betekenen. Bijvoorbeeld als het op enig moment niet meer lukt om zelf de regie te voeren op het gebied van zorg en welzijn en er geen naasten (meer) zijn om daarbij te helpen.

Het Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn. Een mentor trekt samen op met de ander en treedt zo nodig op namens die ander. Het gaat o.a. om mensen met niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie. Een mentor behartigt en bewaakt hun belangen op het gebied van zorg en welzijn. Een goede persoonlijke band is de basis van het mentorschap, maar het heeft uiteraard ook een formele kant. Aansluiten bij de zorgplanbespreking, kijken of de zorg die wordt geleverd voldoende aansluit bij de nood en wensen van de cliënt.

KBO Limburg en SML trekken samen op om mentoren te werven. Er komt een gezamenlijke campagne met publicaties in diverse bladen, op de eigen websites en sociale media. De eigen netwerken worden ingezet, bijvoorbeeld de regiobesturen en ouderenadviseurs van de KBO, en er komen presentaties en workshops, o.a. bij de KBO-afdelingen.

Voor meer informatie
Arthur Jansen, voorzitter SML
mobiel: 06 51235914
ajadvies@cuci.nl of info@mentorschaplimburg.nl