elearning

>elearning
elearning2020-05-28T15:10:50+00:00

Welkom bij de eLearning cursus 2019

De onderstaande video geven de meeste belangrijke zaken weer die u dient te weten met betrekking tot mentorschap.

TIP: mocht u een video’s sneller wilt laten afspelen klik dan – zodra de video gestart is – op het tandwieltje rechts onderaan de video en klik vervolgens op ‘afspeelsnelheid‘. U kunt nu de afspeelsnelheid naar wens aanpassen.

1. Intro

2. Wettelijke beschermingsmaatregelen

3. Curatele

4. Beschermingsbewind

5. Mentorschap

6. Taken & verplichtingen

7. Verslag- en informatieplicht

8. Uitsluiting bewindvoerder

9. Derdenbescherming

10. Onkostenvergoeding en beloning mentor

11. Aansprakelijkheid mentor

12. Einde taak mentor

13. Einde maatregel mentorschap

14. Beheer PGB van cliënt

15. Levenstestament

16. GGZ

17. Verstandelijke beperking

HIERONDER ZIJN VOORLOPIG NOG DE OUDE VIDEO’S

(hiermee kunnen de oude en verbeterde video’s makkelijker vergeleken worden.

Na goedkeuring nieuwe animatievideo’s worden ze verwijderd)

1. Intro

2. Inleiding: wettelijke beschermingsmaatregelen

3. Curatele

4. Beschermingsbewind

5. Taken en verplichtingen

6. Mentorschap

7. Verslag- en informatieplicht

8. Uitsluiting bewindvoerder

9. Derdenbescherming

10. Onkostenvergoeding en beloning mentor

11. Aansprakelijkheid mentor

12. Einde taak mentor

13. Einde maatregel mentorschap

14. Beheer PGB van cliënt

15. Levenstestament

Test je kennis

Alle video’s bekeken? Test je kennis door de onderstaande vragen te beantwoorden. Het antwoord vind je door op het ‘plusje’ of de vraag te klikken. 

1. Intro

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

2. Wettelijke beschermingsmaatregelen

Er zijn 3 wettelijke beschermingsmaatregelen:

  1. Curatele
  2. Beschermingsbewind
  3. Mentorschap

Handelingsbekwaam betekent:

een persoon mag volgens de wet rechtshandelingen verrichten.

3. Curatele

Curatele wordt ingesteld als er geen andere passende maatregel toepasbaar is.

4. Beschermingsbewind

De kantonrechter kan bewind instellen wanneer een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is zijn rechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen door:

  1. lichamelijk- of geestelijke toestand
  2. verkwisting of problematische schulden

Dit vindt plaats bij “verkwisting of problematische schulden”

5. Mentorschap

Open vragen