Ik heb een mentor nodig

>Ik heb een mentor nodig
Ik heb een mentor nodig2018-09-26T17:38:26+00:00

Wie krijgt een mentor

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.
Voor iedere volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u Stichting Mentorschap Limburg inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen.

Hoe krijgt u een mentor

Als u zichzelf of een ander wilt aanmelden voor een mentor kunt u contact opnemen met onze stichting. De coördinator van deze stichting zal met u een afspraak maken voor een intake en begeleidt de coördinator u bij de aanvraag voor het mentorschap bij de rechtbank. Tevens verzamelt hij met u de informatie die nodig is om een passende mentor te vinden. Voor succesvol mentorschap is een goede koppeling tussen mentor en cliënt belangrijk. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. We gaan net zo lang door tot de juiste match is gemaakt. Al kan dat soms wat meer tijd vragen.
Wanneer de Mentorschap Limburg een geschikte kandidaat-mentor heeft gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Soms is één bezoek voldoende om te besluiten verder te gaan. Er kan ook een kennismakingsfase nodig zijn om een goede basis op te bouwen. Wanneer de cliënt en de mentor het contact als positief beoordelen, krijgt de mentor het mandaatbesluit van de stichting.

Rechtbank

Nadat de kantonrechter een verzoek tot mentorschap heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de mentor en belangrijke anderen, zoals een arts of familielid. Op basis daarvan bepaalt de kantonrechter of hij mentorschap instelt en wie de mentor wordt.
Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen. In onze situatie betekent dat Stichting Mentorschap Limburg als mentor wordt benoemd.
Na deze zogenoemde ‘beschikking’ is het mentorschap officieel. De stichting mandateert vervolgens de uitvoering van de taken aan de vrijwillige mentor die aan de stichting zijn verbonden. De vrijwillige mentor is voor de zorginstelling, familie, medici etc. in eerste instantie de contactpersoon van de cliënt.

Duur van het mentorschap

De duur van het mentorschap verschilt. Dat kan drie maanden zijn, maar ook 15 jaar. Een mentorschap kan om verschillende redenen eindigen, bijvoorbeeld wanneer daar geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de mentor niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. Onze coördinator kan u dan begeleiden bij de koppeling met een andere mentor. Als de mentor door afwezigheid niet aan zijn plichten kan voldoen, zorgen wij eveneens indien gewenst voor vervanging. Wanneer één van de partijen het mentorschap wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.

Aanvraag indienen