Ik wil mentor worden

>Ik wil mentor worden
Ik wil mentor worden2018-10-21T19:53:41+00:00

Waarom mentorschap?

In onze directe omgeving zijn mensen die er alleen voor staan. Ze hebben niemand die helpt om een beetje grip te krijgen op hun zorg en welzijn. En alleen lukt het niet, want er zijn ook zoveel instanties en regelingen. Deze mensen hebben behoefte aan een belangenbehartiger. Iemand die begrijpt wat er moet en weet wat er kan. Een vertrouwenspersoon die regelt dat alles op het gebied van zorg en welzijn goed functioneert.

Mentoren vertellen

“Josina’s lach is voor mij de slagroom op de taart die vrijwilligerswerk heet”

Marinka de Haan, Mentor

“Ik wil graag vanuit de Antilliaanse cultuur
mijn steentje bijdragen aan het welbevinden van Alicia”

Ilse Cohen, Mentor

“Het is ontzettend dankbaar werk. Je krijgt er veel voor terug.”

Leo van der Post, Mentor

“Het mentorschap geeft mij voldoening. Het geeft mij veel plezier. Dat komt ook door mijn client, een aimabel mens. We kunnen het samen goed vinden.”

Chris de Haan, Mentor

“Het is heel erg leerzaam. Het is fijn dat je ondersteuning krijgt. Je staat als mentor er niet alleen voor.”

Daniëlle Menken, Mentor

Wat betekent mentorschap?

Het Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn. Als mentor trek je samen op met de ander en zo nodig treed je op namens de ander.
Het gaat in veel gevallen om mensen met niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie. Als mentor behartig en bewaak je hun belangen op het gebied van zorg en welzijn.

Persoonlijke band

Bij het behartigen en bewaken van de belangen op het gebied van zorg en welzijn vormt een persoonlijke band de basis van het mentorschap. Er is tijd nodig om de ander te leren kennen. Wat vindt deze persoon belangrijk? Wat is zijn of haar passie? Daarom is het zeer waardevol om een duurzame band op te bouwen en regelmatig contact te hebben. Denk hierbij aan ongeveer vier uur per maand.

Hoe je deze tijd invult, heb je helemaal zelf in de hand. Bijvoorbeeld om de twee weken een bezoekje met een kop koffie. Samen een terrasje gaan doen. Of een wandeling bij mooi weer gaan maken. Net datgene wat bij jou en bij de ander past. Stap voor stap leer je de ander meer en meer kennen. En bouw je aan de persoonlijke band.

Naast het sociale aspect van het mentorschap, is er ook een formele kant. Als vrijwilliger wordt aan je gevraagd twee keer in het jaar aan te sluiten bij de zorgplanbespreking. Waarbij het je taak is te kijken of de zorg die wordt geleverd, voldoende aansluit bij de nood en wensen van die ander waarover jij het mentorschap hebt. Waar nodig stel je kritische vragen en kijk je mee in het zorgproces.

Scholing en start mentorschap

Zodra je hebt aangegeven bij Stichting Mentorschap Limburg eventuele interesse te hebben in het mentorschap, word je uitgenodigd voor een kennismakinggesprek. In dit persoonlijke gesprek gaan we bespreken wat zoal je interesses zijn om mentor te worden en welke verwachtingen en voorkeuren er zijn. Zodoende kan gekeken worden welke persoon het beste bij jou past om mentor van te worden.

Vervolgens volgt een interne scholing waarin je wordt klaargestoomd om als toegeruste vrijwillige mentor aan de slag te gaan. Tegelijk wordt gezocht naar een match en het voorstel ontvang je de laatste cursusavond. Is er een klik tijdens het kennismakingsgesprek? Dan krijg je de ruimte en tijd om die ander verder te leren kennen. Binnen een afgesproken periode wordt opnieuw gekeken hoe het bevalt, waarna de aanvraagprocedure om als stichting het mentorschap aan te vragen in gang wordt gezet. Globaal duurt deze aanvraagprocedure ruim twee maanden.

Zodra de uitspraak bekend is, en de beschikking is binnengekomen bij Stichting Mentorschap Limburg, kan een mandateringsovereenkomst worden opgesteld. Dat wil zeggen: jij wordt vanaf dat moment mentor van de persoon die je hebt leren kennen, in naam van Stichting Mentorschap Limburg. Jaarlijks volgt een evaluatiemoment waarin besproken wordt hoe het mentorschap is verlopen en hoe het wordt ervaren.

Advies en ondersteuning

Stichting Mentorschap Limburg biedt te alle tijde de mentoren advies en begeleiding. Zo is er de nieuwsbrief, waarin de laatste ontwikkelingen in terug te lezen zijn. Daarnaast zijn er ook regio-ondersteuningsgroepen. Op gezette tijden komen alle mentoren uit een regio dan samen om onderlinge ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierbij wordt ook wel eens lokaal een gastspreker uitgenodigd om over een onderwerp te spreken waar vraag naar is in deze regio.

Lukt het niet om je vraag of probleem te beantwoorden binnen de regio, gaat het kantoor er verder mee aan de slag om de onderste steen boven te krijgen. Verder biedt Stichting Mentorschap Limburg ook centrale themabijeenkomsten aan, waarbij onderwerpen als “niet aangeboren hersenletsel” (NAH) of discriminatie worden behandeld. Op deze manier biedt Stichting Mentorschap Limburg steeds nieuwe kennis aan voor de vrijwillige mentoren. Je staat er dus nooit alleen voor!

Vergoedingen

De kantonrechter bepaalt de onkostenvergoeding die de betrokkene aan de vrijwilliger zal betalen. In het algemeen is dit voldoende voor de reiskosten, telefoonkosten en het bijhouden van kennis en vaardigheden.

Aanmelden