Ons aanbod

>Ons aanbod
Ons aanbod2018-09-24T15:50:00+00:00

Opleiding en kosten

Stichting Mentorschap Limburg organiseert jaarlijks meerdere cursussen voor aspirant mentoren. Deze cursus wordt verzorgd door de coördinatoren en gastdocenten. Tijdens de zes bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Goed Mentorschap

  • De wettelijke beschermingsmaatregelen
  • Wet- en regelgeving in de zorg
  • Ethiek en communicatie in de zorg
  • Doelgroepen (hoe om te gaan met)
  • E-dossier, privacy en klachten (certificering)

De cursus is voor kandidaat-mentoren kosteloos. Mocht u als familiementor, bewindvoerder of commercieel mentor de cursus willen volgen dan zijn de kosten voor familiementoren € 75,- en voor bewindvoerder of commercieel mentor € 925,-.

De cursus omvat zes dagdelen inclusief trainingsmateriaal.

Themabijeenkomsten

Stichting mentorschap Limburg organiseert gemiddeld vier keer per jaar een themabijeenkomst over een relevant en actueel thema. Naast de mentoren die aan de stichting zijn verbonden kunnen ook andere geïnteresseerden aan de themabijeenkomst deelnemen. Onderwerpen die zoal aan bod zijn gekomen zijn bijvoorbeeld Positieve Gezondheid, Mentorschap en Taakafbakening, Niet Aangeboren Hersenletsel, Dementie en Discriminatie.

Familiementoren

De voorkeur van de kantonrechter gaat altijd uit naar een partner of familielid als mentor, wanneer de cliënt nog familie heeft. Immers, zij zijn het meest vertrouwd en goed bekend met voorkeuren en wensen van het betreffende familielid. Indien u als partner of familielid aangesteld wordt als mentor, is dit voor de betrokkene erg fijn. Echter, als familiementor kun je soms in situaties terecht komen waar je even geen raad mee weet. Dan is het prettig als u uw vragen en twijfels aan een onafhankelijk deskundige mentor kan voorleggen. Bij Stichting Mentorschap Limburg kunnen familiementoren terecht kunnen met hun vragen. De stichting wil deze familiementoren graag ondersteunen en begeleiden in hun functie als mentor. Wij helpen hen met het indienen van het verzoek tot instelling van het mentorschap en geven advies en begeleiding wanneer dat gewenst is. Voor structurele ondersteuning en advies op maat kan de mentor een abonnement afsluiten.

Voorlichting en Advies

Stichting mentorschap geeft gevraagd en ongevraagd advies aan zorginstellingen, overheden en het Rijk. De stafmedewerker PR en communicatie verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten op maat. Instellingen en organisaties kunnen daarvoor een verzoek indienen of contact opnemen met de stichting. Bent u familiementor of heeft een vraag aangaande het mentorschap dan kunt u contact opnemen met het ondersteuningsbureau voor advies en ondersteuning.