Opleiding en kosten

>>Opleiding en kosten
Opleiding en kosten2020-03-07T17:48:28+00:00

Stichting Mentorschap Limburg organiseert jaarlijks meerdere cursussen voor aspirant mentoren. Deze cursus wordt verzorgd door de coördinatoren en gastdocenten. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Goed Mentorschap
  2. De wettelijke beschermingsmaatregelen
  3. Wet- en regelgeving in de zorg
  4. Ethiek en communicatie in de zorg
  5. Doelgroepen (hoe om te gaan met)
  6. E-dossier, privacy en klachten (certificering)

De cursus is voor kandidaat-mentoren kosteloos. Mocht u als familiementor, bewindvoerder of commercieel mentor de cursus willen volgen dan zijn de kosten voor familiementoren € 75,- en voor bewindvoerder of commercieel mentor € 1.500,-.