Opleiding en kosten

>>Opleiding en kosten
Opleiding en kosten2019-12-21T22:08:16+00:00

Stichting Mentorschap Limburg organiseert jaarlijks meerdere cursussen voor aspirant mentoren. Deze cursus wordt verzorgd door de coördinatoren en gastdocenten. Tijdens de zes bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Goed Mentorschap
  2. De wettelijke beschermingsmaatregelen
  3. Wet- en regelgeving in de zorg
  4. Ethiek en communicatie in de zorg
  5. Doelgroepen (hoe om te gaan met)
  6. E-dossier, privacy en klachten (certificering)

De cursus is voor kandidaat-mentoren kosteloos. Mocht u als familiementor, bewindvoerder of commercieel mentor de cursus willen volgen dan zijn de kosten voor familiementoren € 75,- en voor bewindvoerder of commercieel mentor € 1.500,-. De cursus omvat zes dagdelen inclusief trainingsmateriaal.