Voorlichting en Advies

>>Voorlichting en Advies
Voorlichting en Advies2018-09-25T19:24:06+00:00

Stichting mentorschap geeft gevraagd en ongevraagd advies aan zorginstellingen, overheden en het Rijk. De stafmedewerker PR en communicatie verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten op maat. Instellingen en organisaties kunnen daarvoor een verzoek indienen of contact opnemen met de stichting.