Nieuws

>Nieuws
Nieuws2018-09-25T02:30:49+00:00

Project Description

Op 29 september start de landelijke radiocampagne ‘Maakt u het verschil’. Deze radiospots zullen worden uitgezonden op Radio 1, Radio 4 en Radio 5 gedurende twee weken vanaf zaterdag 26 september. Een mentor legt kort uit hoe belangrijk het mentorschap is voor haar cliënt, maar dat er nog veel mensen zijn die niemand hebben die voor hen opkomt. In de tweede spot legt een client uit hoe belangrijk de mentor is in zijn leven.

Minister Dekker heeft de resultaten van de evaluatie van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap aan de Tweede Kamer aangeboden. De aanbiedingsbrief van de minister en het rapport van Bureau Bartels zijn te vinden via deze link.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.  Deze privacywetgeving  is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties, dezelfde stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Stichting Mentorschap Nederland zet zich in om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt en werkt in dit kader nauw samen met de koepelorganisatie Mentorschap Nederland.

Begin 2018 heeft het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM de opleidingseisen voor bewindvoerder, curator en mentor nader gedefinieerd. In de toelichting van het landelijk kwaliteitsbureau CBM kunt u lezen welke opleidingen passend zijn.