Projecten

>Projecten
Projecten2018-09-25T19:30:57+00:00

Project Description

Het Oranje Fonds kent € 85.000,00 toe aan Mentorschap Limburg.

De doelstelling van Stichting Mentorschap Limburg is om in twee jaar het aantal vrijwillige mentoren fors toe te laten nemen. Hiermee zal de Stichting beter kunnen voorzien in de groeiende vraag naar mentorschappen in de provincie Limburg. Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor volwassenen die wilsonbekwaam zijn en niet (meer) hun eigen belangen kunnen behartigen. Een mentor vertegenwoordigt zijn cliënt op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat veelal om mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis, dementerende ouderen en mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

De provincie Limburg heeft ongeveer 1,1 miljoen inwoners. Ruim 100.000 inwoners hebben een zorgindicatie. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat circa 10% van zorgvragers (landelijk) geen (betrokken) familie heeft. Daarnaast is er nog een groep cliënten die wel familie hebben, maar vanwege allerlei mogelijke redenen een onafhankelijke derde zoeken om hem/haar te vertegenwoordigen. Deze redenen zijn onder andere ouderdom en gebrek bij de betreffende familie, verstoorde familieverhoudingen en grotere afstanden, zowel fysiek als psychisch. De vraag naar mentoren groeit en daarom hebben we voldoende aanwas van vrijwilligers nodig.

Willen groeien, kan niet zonder bekendheid. Nog steeds ervaren we dat veel mensen nog nooit van mentorschap hebben gehoord. Hier is nog veel te doen. Vandaar dat de Stichting zal gaan investeren in PR en communicatie (bijv. via Facebook). Ook zullen maatschappelijk betrokken ondernemers worden benaderd met de vraag of wij hun personeel mogen werven als mentor. Hiertoe zal de Stichting ondernemers persoonlijk benaderen.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds:

“Het Oranje Fonds steunt initiatieven die daadwerkelijk een verschil maken binnen de samenleving, die ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft in de maatschappij. Dit initiatief is daar een goed voorbeeld van. We verwachten dat deze bijdrage het project een mooie stimulans geeft om de doelstelling te bereiken.”

Soms vangt u als familielid, ouder, buur, goede vriend of professional signalen op van geweld of mishandeling. Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Situaties die met huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling te maken hebben zijn vaak niet zonder hulp van anderen op te lossen. Bovendien kan vragen om hulp moeilijk zijn. Het gevolg is dat onveilige situaties lange tijd ongewild kunnen voortduren.
Stichting Mentorschap Limburg werkt daarom nauw samen met Veilig Thuis Zuid-Limburg. Als mentoren signalen van geweld zien bij hun cliënten treden we in overleg met Veilig Thuis Zuid-Limburg en start er een onderzoek.Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg? Veilig Thuis Zuid-Limburg is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met:

  • Huiselijk geweld
  • Kindermishandeling
  • Ouderenmishandeling
  • Seksueel geweld

Veilig Thuis is er voor iedereen die zich zorgen maakt over wat er gebeurt in een thuissituatie; kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, slachtoffers, daders omstanders en professionals. Misschien zijn er al langer problemen of hebt u alleen vermoedens. U denkt dat volwassenen of kinderen niet veilig zijn of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, maar u weet het niet zeker. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen goed voor zijn kinderen en geliefden wil zorgen, maar soms lukt dat niet. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. De medewerkers van Veilig Thuis kunnen u adviseren en ondersteunen. Neem dan contact op met Veilig Thuis en samen wordt gekeken naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.

 “Ze nam al mijn kostbare spullen mee”

Ouderenmishandeling is iets doen, of juist niet doen, waardoor een ouder persoon lijdt. Vaak begint ouderenmishandeling klein. Bijvoorbeeld iemand stevig beetpakken als deze niet luistert. Of boodschappen doen van andermans huishoudgeld… Ouderen zijn kwetsbaar voor misbruik in allerlei vormen. Een ernstige vorm is bijvoorbeeld financiële uitbuiting door naasten. Maar ook seksueel misbruik komt voor.

Er is niet altijd sprake van opzettelijke mishandeling. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aan. In zo’n situatie kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. In alle gevallen is het belangrijk om er over te praten.

Ouderenmishandeling komt helaas veel voor. Slachtoffers zwijgen erover uit schaamte, angst of onvermogen om voor zichzelf op te komen. Een mentor zal bij signalen van mishandeling stappen zetten om te zorgen dat de mishandeling ophoudt en niet opnieuw begint.

 “Als mentor kan ik erop letten dat geen misbruik van mijn cliënt wordt gemaakt”

Wanneer mentoren tekenen van ouderenmishandeling signaleren wordt er contact opgenomen met Veilig Thuis en wordt er een onderzoek gestart.

Wat doet Veilig Thuis? Bij Veilig Thuis Zuid-Limburg kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht als zij zien, of vermoeden, dat er sprake is van ouderenmishandeling. Veilig Thuis adviseert en helpt. De medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind en hebben ervaring in het bespreken van signalen van ouderenmishandeling met de betrokkenen. Zij werken daarbij nauw samen met andere professionals in de omgeving van de oudere.

Meer informatie: https://veiligthuiszl.nl/ouderenmishandeling/