Delen

"Ik vind het fijn dat ik iets voor iemand kan betekenen"

Paulien is al anderhalf jaar mentor bij Mentorschap Haag en Rijn. Ze vertegenwoordigt een mevrouw van 70 jaar oud met een verstandelijke beperking. Paulien heeft lang in de gehandicaptensector gewerkt als kwaliteitsfunctionaris. Inmiddels heeft ze een nieuwe baan en kwam via een collega in contact met het mentorschap. "Mentor en cliënt worden met zorg aan elkaar gekoppeld. Door mijn ervaring met de doelgroep past mijn cliënte erg goed bij mij. Ik vind het fijn dat ik naast haar mag staan en iets voor haar kan betekenen,'' vertelt Paulien. 


Contact
De cliënte van Paulien heeft een laag verstandelijk niveau en kan daardoor bijvoorbeeld niet praten. Paulien bezoekt haar cliënte regelmatig en maken dan samen een wandeling. Paulien is ook betrokken bij de dagelijkse begeleiding van haar cliënte. "Ik merk dat de begeleiders het prettig vinden dat ze met iemand kunnen overleggen en niet zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen." Vanuit de vertrouwensband die je als mentor met je cliënt opbouwt wordt er verwacht dat je helpt te beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van je cliënt.

Belangenbehartiging                                            
"Ik vind het mooi dat we in een maatschappij leven waarin de zorg voor kwetsbare mensen in de wet geregeld is en dat ik zo een steentje kan bijdragen door kwetsbare mensen te helpen en ondersteunen. Mentorschap voegt iets extra's toe aan mijn dagelijkse leven. Ik vind het heel fijn dat ik echt wat voor mijn cliënte kan betekenen en mag opkomen voor haar belangen."

Mentor worden?
Wie net als Paulien echt iets voor een ander wil betekenen, kan ook mentor worden. Kandidaten krijgen via Stichting Mentorschap Limburg professionele scholing en praktische begeleiding. Wilt u ook mentor worden? Op onze website kunt u meer informatie vinden.