Delen

Vrijwilligerswerk met veel verantwoordelijkheid

Mentor Bart Zweerus is vrijwilliger met veel verantwoordelijkheid

Bart Zweerus is één van de vrijwillige mentoren van Mentorschap Rotterdam. Hij doet dit dankbare werk omdat hij iets voor een ander wil betekenen. De komende jaren neemt de behoefte aan mentoren als Bart sterk toe. 

‘’Meteen bij het begin van mijn eerste mentorschap werd ik geconfronteerd met een groot dilemma”, aldus Bart. ‘’Het been van mijn dementerende cliënte was volkomen zwart. De vraag die we moesten beantwoorden: kiezen we voor amputatie of voor verschillende operaties om haar been te sparen? Dat waren de twee mogelijkheden die de specialist had gegeven. Nu ben ik niet bang voor beslissingen, maar dit was wel heftig. Zo’n keuze over iemands gezondheid. Ik wist meteen waar ik als mentor aan toe was. Ondanks de goede voorbereiding en de cursus van het Mentorschap weet je eigenlijk pas echt waaraan je begint als je daadwerkelijk aan de slag gaat. Het is vrijwilligerswerk met veel verantwoordelijkheid’’.

 

Veel mentoren nodig

Coördinator van Mentorschap Rotterdam Ineke Sulkers verwacht dat door de vergrijzing de behoefte aan mentoren de komende jaren sterk zal toenemen. “Veel ouderen raken door een ziekte of aandoening de regie over hun leven kwijt. Een groeiende groep moet het stellen zonder familieleden of kennissen die kunnen helpen. Onze organisatie maakt begeleiding mogelijk voor iedereen die door zijn of haar ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. De rechtbank benoemt onze mentoren om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling.” 

 


Officiële status

Bart Zweerus vindt het heel goed dat zijn werk als mentor wettelijk is geregeld. “Die officiële status is belangrijk”, zegt de Rotterdammer. “Mijn huidige cliënte, bijvoorbeeld, is nogal in de war en had bij het verzorgende personeel aangegeven dat ze wilde verhuizen. Dit hebben ze gedaan, zonder overleg met mij. Toen ik met haar sprak, bleek ze helemaal niet te willen verhuizen. Ze herinnerde zich ook niet dat ze dat verzoek had gedaan. Ik heb er toen voor gezorgd dat het verzorgingshuis haar weer heeft teruggeplaatst.”

Wie net als Bart echt iets voor een ander wil betekenen, kan ook mentor worden. Kandidaten krijgen via de regionale stichtingen professionele scholing en praktische begeleiding. Heeft u een mentor nodig of kent u iemand die een mentor nodig heeft? Kijk dan verder op onze website voor meer informatie of om u aan te melden.